Posted by: 3FA | juli 22, 2010

Skift af a-kasse under ledighed

Mange ved ikke, at de kan skifte a-kasse, når de er ledige.

Fra 1. januar 2006 blev det muligt for alle ledige a-kassemedlemmer og for efterlønsmodtagere at skifte til en anden a-kasse. Indtil da var a-kasseskift kun for medlemmer i arbejde eller for medlemmer, som afsluttede en uddannelse, der gav ret til optagelse i en anden a-kasse.

Hvis du er ledig og ønsker at flytte til 3FA, skal du opfylde én af nedenstående:
1) Har tidligere været medlem af a-kassen i 3F inden for de seneste 5 år.
2) Har haft arbejde inden for a-kassens faglige område i mindst 26 uger  inden for de seneste 5 år.
3) Har gennemført en erhvervsmæssig uddannelse inden for a-kassens faglige område  inden for de seneste 5 år.

I 3FA koster a-kasse 450 kroner om måneden.

Du kan skifte a-kasse til 3FA her

Mange ledige vælger at flytte a-kasse til 3F. Det gælder især medlemmer fra Danske Lønmodtageres a-kasse, KRIFA og ASE viser en undersøgelse fra Arbejdsdirektoratet. Læs mere om undersøgelsen Ledige vælger de billige a-kasser fra

Posted by: 3FA | april 6, 2010

6 ugers selvvalgt uddannelse

6 ugers uddannelse kan betyde en ny fremtid.

Som ledig med ret til dagpenge har du ret til at deltage i uddannelse i 6 uger med uddannelsesydelse.

Hvis du ikke er fyldt 25 år, skal uddannelsen skal foregå inden for de første 6 måneders sammenlagt ledighed.

Hvis du er fyldt 25 år, skal uddannelsen foregå inden for de første 9 måneders sammenlagt ledighed.

Den selvvalgte uddannelse kan være på folkeskoleniveau, erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse eller på videregående niveau.

Det er a-kassen, som bestemmer, om du opfylder betingelserne for at deltage i 6 ugers selvvalgt uddannelse.

Kontakt din lokale a-kasse, hvis du vil høre mere om selvvalgt uddannelse.

Posted by: 3FA | marts 11, 2010

Aktivering – hvad er det?

Aktivering er forskellige tilbud

Du skal have tilbud om aktivering, når du har været ledig i en periode.

Hvis du er under 30 år,  er det senest efter 13 ugers sammenhængende ledighed.

Hvis du er mellem 30-60 år, er det senest efter 9 måneders sammenhængende ledighed.

Hvis du er fyldt 60 år, er det senest efter 6 måneders sammenhængende ledighed.

Aktivering kan f.eks. være:

Kontakt din lokale afdeling, hvis du har spørgsmål om aktivering.

Posted by: Niels Gatzwiller | marts 4, 2010

Hvor længe kan man få dagpenge?

Hvor længe kan man få dagpenge?

Dagpengeperioden er den periode, hvor du kan få udbetalt dagpenge, hvis du er berettiget til det.

Du kan få dagpenge i sammenlagt 2 år.

Udbetaling af dagpenge beregnes i uger. Det vil sige, at selv når der kun er udbetalt dagpenge én dag i en uge, tæller det for en hel uge.

Læs mere om dagpengeperioden

Posted by: 3FA | februar 11, 2010

Arbejdsfordeling – er jeg ledig?

Hvis du er på arbejdsfordeling, er du ledig i de perioder, hvor du ikke arbejder, og får dagpenge.

Det betyder, at de regler, der gælder for ledige også gælder for dig.

Du er således omfattet af de almindelige regler om cv, jobsøgning og rådighed, og skal derfor søge – og kan formidles – arbejde i den periode, hvor du er på arbejdsdeling.

Hvis du har spørgsmål om arbejdsfordeling, kan du kontakte din afdeling.

Posted by: 3FA | februar 4, 2010

G-dage

Har du fået dine g-dage?

Hvis du har arbejdet 74 timer inden for de sidste 4 uger, og bliver fyret, skal din arbejdsgiver betale G-dage  – det vil sige dagpenge – for de første 3 dage efter arbejdsophøret.

Dette gælder dog ikke, hvis du går direkte i en ny ansættelse, hvis du holder ferie eller er på sygedagpenge.

Kontakt din lokale afdeling, hvis du har spørgsmål om G-dage.

Læs artikel om G-dage på Fagbladet.dk

Posted by: 3FA | januar 18, 2010

At finde et nyt job

Find dit nye job med 3F Jobservice

Find dit nye job med 3F Jobservice

Måske er du en af de mange, der i øjeblikket er ramt af arbejdsløshed. Eller måske har du bare lyst til at prøve et nyt job.

Du kan finde et job på mange måder. Det er vigtigt, at du fortæller dit netværk, at du er jobsøgende. Dit netværk er alle, du kender. Det vil sige både familie, venner, tidligere arbejdskollegaer osv.

Hvis alle ved, at du er jobsøgende, er der større chance for, at du får besked, hvis der er et ledigt job, du kan søge.

3F Jobservice

Du kan bruge 3F Jobservice til at finde dit nye job inden for 3F’s fagområder. Hvis du ser et job på 3F Jobservice, kan du være sikker på, at virksomheden har overenskomst.

Hvis du har brug for en snak om mulighederne for efteruddannelse, eller råd og vejledning til at finde det rigtige job, kan du kontakte din lokale 3F afdeling.

Posted by: 3FA | januar 11, 2010

Dagpenge 2010

Dagpenge 2010

Der er kommet nye dagpengesatser

Dagpengesatserne er blevet reguleret ved årsskiftet.

Se de nye dagpengesatser for 2010

Se hvornår dagpengene bliver udbetalt i 2010

Hvis du har spørgsmål om dagpenge,
skal du kontakte din a-kasse.

Meld dig ind i a-kassen

Posted by: 3FA | november 27, 2009

Syg på dagpenge

Syg på dagpenge

Hvad skal du gøre, hvis du bliver syg, mens du er ledig?

Hvis du bliver syg, mens du er ledig, skal du meddele det til din a-kasse og Jobcentret.

Næste gang du skal indsende dagpengekort – på papir eller elektronisk – skal du huske, at markere de dage, du har været syg.

Når du er blevet rask igen, skal du derfor raskmelde dig både hos Jobcentret og din a-kasse.

Hvis du er syg mere end 14 dage, skal du være opmærksom på, at du kan være blevet afmeldt jobcentret, og at du derfor skal gentilmelde dig.

Hvis du har spørgsmål om sygdom og dagpenge, kan du kontakte din lokale afdeling.

Posted by: 3FA | november 20, 2009

Supplerende dagpenge fra a-kassen

Supplerende dagpenge

Hvis du ikke arbejder fuld tid, kan du måske få supplerende dagpenge

Hvis du arbejder på nedsat tid, kan du få supplerende dagpenge.

Har du et opsigelsesvarsel overfor din arbejdsgiver, kan du kun få supplerende dagpenge, hvis din arbejdsgiver skriver under på en frigørelsesattest. På denne skal arbejdsgiveren give afkald på opsigelsesvarslet, hvis du finder arbejde med en længere arbejdstid.  

Der kan kun udbetales supplerende dagpenge i 30 uger inden for en periode på 104 uger.

Hvis du er fuldtidsforsikret, og arbejder mere end 29,6 timer pr. uge, kan der ikke udbetales supplerende dagpenge fra a-kassen.

Læs mere om supplerende dagpenge

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du kan få supplerende dagpenge, skal du kontakte din a-kasse.

Older Posts »

Kategorier